• Dansk
  • English
 

Selskabet

En række læger med vidt forskellige baggrunde tog i 2005 initiativ til oprettelsen af Dansk Selskab for Akutmedicin. Flere af initiativtagerne har arbejdet som akutmedicinere i udlandet. Det er blandt andet under indtryk af disse oplevelser og rejseberetninger, at der fra efteråret 2005 dannede sig et uformelt netværk af læger, der diskuterede akutmedicinske spørgsmål, fortrinsvis per mail indenfor gruppen.

Den udvikling gav ideen til Dansk Selskab for Akutmedicin: De mente, at der manglede et forum for udveksling af erfaringer og undervisning om den akutte patient. Sammen har vi interessen for den akutte behandling, og vi kommer fra forskellige specialer og er på forskellige uddannelsesniveauer.Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) er et videnskabeligt selskab for læger. Selskabet arbejder for at forbedre kvaliteten af behandlingen af akut syge og tilskadekomne.

I akutmedicinen er fokus på visitering og initial behandling af de patienter som kommer til en almindelig skadestue eller akutmodtagelse, herunder de fælles akutafdelinger.

I mange år har det været sådan, at de mindst erfarne læger modtager de sygeste patienter - ofte uden supervision fra ældre kollegaer. Med Sundhedsstyrelsens udspil fra 2007 og etablering af fælles akutafdelinger, er den akutte patient blevet centrum for en af de større organisatoriske ændringer i sundhedsvæsnet i nyere tid.

For nuværende er akutmedicin ikke et selvstændigt speciale i Danmark, men eksisterer som fagområde. Dansk Selskab for akutmedicin arbejder aktivt på at etablere et selvstændigt speciale.

Kvaliteten i behandlingen skal sikres. Dansk Selskab for Akutmedicin er et forum for udveksling af viden og erfaringer. Medlemmerne kommer fra vidt forskellige lægelige specialer, og vi deler interessen for den akutte patient. Vi ønsker at fremme forskning, udvikling og undervisning indenfor akutmedicin i Danmark.