• Dansk
  • English
 

First announcement - BørneTraumeSymposium 2018

01-04-2017

Så er Rigshospitalet klar med det 3. BørneTraumeSymposium d. 19. januar 2018

Denne gang nydesignet og med fokus på forberedelse og træning før det svært tilskadekomne barn ankommer i dit traumecenter eller akutmodtagelse. Nyt er det også at der er firmarepræsentanter i pauserne, så du kan komme tæt på avancerede børnesimulatorer og udstyr til traume- og akutmodtagelsen.

I kan læse meget mere om de 3 "søjler" Prepare, Practice og Perform på symposiets hjemmeside http://www.boernetraumesymposium.dk/18

Keynote Marianne Gausche-Hill, Nordamerikansk akutmediciner fra LA og en af de bærende kræfter bag National Pediatric Readiness Project yderligt præsenteres.

Årsmøde og Generalforsamling 2017

Velkommen til at se jer til DASEMs årsmøde 2017

Mødet afholdes fra fredag 28. april kl 9.30 -  lørdag 29. april kl 13.00 på Comwell Middelfart - Karensmindevej

EARLY-BIRD tilmelding indtil 15. marts 2017 kl 23.59. Husk også tilmelding til festmiddag om fredagen!

DEADLINE for abstracts 15. februar 2017 kl 23.59

Program med fokus på bl.a. den geriatriske patient i akutafdelingen, det akutte barn og smertebehandling, det forgangne års phd-projekter fra akutområdet, orale og poster præsentationer af nyeste forsnings- og kvalitetsprojekter fra akutområdet, generalforsamling og status på et speciale i akutmedicin

Keynote speakers bl.a. Lisa Kurland (SWE) "ED patients with unspecific complaints". Rick Body (UK) "Troponins in the ED" og SSI "Virus infektioner i akutafdelingen"

Læs mere her

________________________

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med DASEMs årsmøde fredag d. 28. April kl. 17.00- 19.00

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding

Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr

Dagsorden følger selskabets vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne. (bestyrelsesmedlemmer)
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

 

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen eller har forslag til bearbejdning så send en mail til kontakt@akutmedicin.org senest d 14. April.

Arrangementer

28-04-2017

Mailingliste

Tilmeld mailinglisten