• Dansk
  • English
 

Patientsikkerhedskonferencen 2017 den 19.-20. april på Scandic Copenhagen.

19-04-2017

Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholder igen i år:

 

Patientsikkerhedskonferencen 2017 den 19.-20. april på Scandic Copenhagen.

 

Også i år vil Patientsikkerhedskonferencen være det centrale mødested for alle, der er dedikeret til forbedringsarbejdet. Kom og vær med og benyt lejligheden til at netværke med spændende kolleger.

Vi har inviteret et udvalg af engagerede oplægsholdere, der både kommer med ny viden og konkrete bud på, hvordan man løser ofte komplekse problemstillinger i dag og i fremtiden.  

 

Man kan blandt andet deltage i workshoppen ’Patientsikkerhed de første 24 timer af indlæggelsen’, som især er relevant for de, der interesserer sig for og beskæftiger sig med den akutte behandling.

I kan læse mere om workshoppen ’Patientsikkerhed de første 24 timer af indlæggelsen’ nederst, og man kan se det fulde program og tilmelde sig via dette link: http://patientsikkerhed.dk/patient17/

 

Årsmøde og Generalforsamling 2017

Velkommen til at se jer til DASEMs årsmøde 2017

Mødet afholdes fra fredag 28. april kl 9.30 -  lørdag 29. april kl 13.00 på Comwell Middelfart - Karensmindevej

EARLY-BIRD tilmelding indtil 15. marts 2017 kl 23.59. Husk også tilmelding til festmiddag om fredagen!

DEADLINE for abstracts 15. februar 2017 kl 23.59

Program med fokus på bl.a. den geriatriske patient i akutafdelingen, det akutte barn og smertebehandling, det forgangne års phd-projekter fra akutområdet, orale og poster præsentationer af nyeste forsnings- og kvalitetsprojekter fra akutområdet, generalforsamling og status på et speciale i akutmedicin

Keynote speakers bl.a. Lisa Kurland (SWE) "ED patients with unspecific complaints". Rick Body (UK) "Troponins in the ED" og SSI "Virus infektioner i akutafdelingen"

Læs mere her

________________________

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med DASEMs årsmøde fredag d. 28. April kl. 17.00- 19.00

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding

Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr

Dagsorden følger selskabets vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne. (bestyrelsesmedlemmer)
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

 

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen eller har forslag til bearbejdning så send en mail til kontakt@akutmedicin.org senest d 14. April.

Arrangementer

28-04-2017

Mailingliste

Tilmeld mailinglisten