• Dansk
  • English
 

Årsmøde 2017

Årsmødet 2017 afholdes på Comwell Middelfart 

Mødet starter Fredag 28. april kl 9.30 og slutter Lørdag 29. april kl 13.00.

Early-bird tilmedling indtil 15. marts 2017 kl 23.59. Øvrig tilmelding mulig frem til 20. april

Abstracts indsendes senest 15. februar kl 23.59 (se nedenfor)

Program

Fredag 28. April

9.30-10.00         Registrering og morgenkaffe

10.00-10.15        Velkommen    

10.15-11.15        KEYNOTE 1 Rick Body ”Troponins in the ED”

11.15-12.00        KEYNOTE 2 Lisa Kurland ”ED patients with unspecific complaints”

12.00-13.00        FROKOST

13.00- 14.00       KEYNOTE 3 Celine Bernadas and Sofie Midgley, Statens Serum Institut ”Viral infections in the ED”

14.00-14.30        PAUSE

14.30- 15.15      Initiel behandling af det akut syge barn v/Anne Louise Bischoff, læge, børneafdelingen, Hillerød Hospital

15.15-15.30       PAUSE 

15.30- 16.25      Den geriatriske patient i akutafdelingen v/Catherine V Foss, overlæge, Geriatriske Afdeling, Aarhus Universitetshospital

16.25-16.45       PAUSE

16.45-19.00      Orientering og generalforsamling

Bestyrelsen orienterer: Status akutmedicinsk speciale

DASEM Generalforsamling

19.30    Festmiddag (underholdning, festtale, quiz mm.)              

Lørdag 29. April   

09.00-10.05 Ph.d-projekter

Asger Pedersen (KU): "Early Warning Score - Challenges and opportunities in the care of deteriorating in-hospital patients”

Jon Gitz Holler (SDU) ”Hypotension and Shock in the Emergency Department"

10.05 -10.30       Holdningspapir om akut fokuseret UL af hjertet vs. ekkokardiografi v/Jesper Weile

10.30 -11.15       POSTER ROUNDS + kaffepause

11.15-12.00:       Orale præsentationer (de tre bedste abstracts)

"Patient-generated journal: Most and least frequent symptoms in acute setup” Læge Malik Khalmuratov 

"Risk factors helping to decide for whom to isolate, when suffering from acute gastroenteritis" Læge Florence Skyum 

”First responder`s airway management and ventilation technique in cardio pulmonary resuscitation” Læge Henrik Wolsted

12.00 -12.20       Præmie overrækkelse

12.00 -13.00       FROKOST OG TAK FOR NU

Abstracts

Indsend dit abstract til abstract@akutmedicin.org senest 15. februar kl 23.59

- Både akademiske og kvalitetsprojekter kan komme i betragtning

- Max 500 ord (Baggrund, formål, metode, resultater og konklusion)

- Skrives på engelsk

- Indsendes som word-fil til ovenstående e-mail med angivelse af titel, forfattere og presenting author inkl angivelse af kontaktinformation

- Du kan komme i betragtning til enten oral eller poster præsentation som finder sted lørdag 29. april 2017

- Spørgsmål kan også sendes til ovenstående e-mail 

 

Tilmedling

Du skal tilmelde dig via dette link. Priserne for medlemmer hhv ikke-medlemmer fremgår via linket

Bemærk reduceret pris/early-bird indtil 15. marts 2017

Bemærk seperat tilmelding til festmiddagen

Overnatning

Når du booker overnatning via Comwell skal du oplyse at du deltager ved DASEMs årsmøde, hvorved du får en pris på 857 kr. pr overnatning i enkeltværelse inkl morgenmad

 

Årsmøde og Generalforsamling 2017

Velkommen til at se jer til DASEMs årsmøde 2017

Mødet afholdes fra fredag 28. april kl 9.30 -  lørdag 29. april kl 13.00 på Comwell Middelfart - Karensmindevej

EARLY-BIRD tilmelding indtil 15. marts 2017 kl 23.59. Husk også tilmelding til festmiddag om fredagen!

DEADLINE for abstracts 15. februar 2017 kl 23.59

Program med fokus på bl.a. den geriatriske patient i akutafdelingen, det akutte barn og smertebehandling, det forgangne års phd-projekter fra akutområdet, orale og poster præsentationer af nyeste forsnings- og kvalitetsprojekter fra akutområdet, generalforsamling og status på et speciale i akutmedicin

Keynote speakers bl.a. Lisa Kurland (SWE) "ED patients with unspecific complaints". Rick Body (UK) "Troponins in the ED" og SSI "Virus infektioner i akutafdelingen"

Læs mere her

________________________

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med DASEMs årsmøde fredag d. 28. April kl. 17.00- 19.00

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding

Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr

Dagsorden følger selskabets vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne. (bestyrelsesmedlemmer)
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

 

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen eller har forslag til bearbejdning så send en mail til kontakt@akutmedicin.org senest d 14. April.

Arrangementer

28-04-2017

Mailingliste

Tilmeld mailinglisten